Nieuws

17 NOV

​Dag van het Jodendom 2017

In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Zij vonden en vinden, dat christenen zich meer moeten verdiepen in de wortels van hun geloof. Die liggen voor alle christenen in het Jodendom. In 2017 staat de Dag van het Jodendom in het teken van De Vreemdeling.

De vreemdeling. Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd. Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is als wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen. Daarom wil de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? En hoe gaan we met hen om?

Om parochies te stimuleren werk te maken van de Dag van het Jodendom, is er landelijk gespreksstof ontwikkeld en worden tal van suggesties gegeven. Het thema De Vreemdeling wordt naar twee kanten uitgewerkt: De Vreemde en Gastvrij. Het biedt voldoende materiaal voor meerdere bezinningsavonden. Er is ook een toelichting bij de voor begeleiders. Tevens is er een suggestie voor verkondiging en voorbede gemaakt.

Al het materiaal is te lezen en te downloaden op deze website.

Op zaterdag 14 januari 2017 zal er ook een diocesane studiedag zijn rond het thema De Vreemdeling. Op het programma staan een lezing en een viertal workshops. Pastorale teams, parochiële vrijwilligers en geïnteresseerden zijn van harte welkom. De uitnodiging met mogelijkheid om u aan te melden volgt binnenkort. Noteert u alvast de datum.

17-11-2016