Nieuws

07 NOV

diakenwijding Sacha Steijaert

​Afgelopen zaterdag vond in de kathedrale basiliek van Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch de diakenwijding plaats van Sacha Steijaert. De wijding geschiedde door mgr. De Korte in aanwezigheid van de hulpbisschop mgr. Mutsaerts en de hulpbisschop van Roermond mgr. De Jong.
Steijaert is afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en volgde zijn opleiding op het Sint-Janscentrum. Hij loopt stage in de Bommelerwaard en hoopt op 10 juni 2017 tot priester gewijd te worden.

diwij 1.jpg
 
diwij 2.jpg
 

 foto's: Wim Koopman

 

07-11-2016