Nieuws

07 NOV

In Memoriam Rudolphus Dekkers

Op 3 november 2016 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Rudolphus Dekkers, emeritus-pastoor van de parochie H. Lambertus te Vorstenbosch.

De zeereerwaarde heer Dekkers werd geboren in Budel op 27 januari 1922 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 3 juni 1950. Hij was werkzaam als kapelaan te Deest (parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen) van 1950-1954, als kapelaan te Beugen (parochie O.L.V. Tenhemelopneming) van 1954-1956, als kapelaan te Nijmegen (parochie H. Theresia) van 1956-1963 en als godsdienstleraar aan de Nijverheidsschool te Waalwijk van 1963-1969. Per 13 juni 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie Heilige Lambertus te Vorstenbosch en per 1 september 1982 tevens tot deken van het Dekenaat Uden uit welke functies hem op 1 februari 1987 wegens emeritaat  eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: woensdag  9 november 2016 om 11.00 uur in de H. Lambertuskerk te Vorstenbosch, waarna begrafenis plaatsvindt op het parochiekerkhof aldaar.
 
07-11-2016