Nieuws

04 NOV

Diakenwijding in de kathedraal

Bisschop De Korte zal op zaterdag 5 november a.s. in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch Sacha Steijaert tot diaken wijden. De pontificale eucharistieviering begint om 10.30 uur.

Sacha wordt transeunt diaken, dit betekent dat hij (anders dan permanente diakens) het diaconaat slechts voor een beperkte tijd zal bekleden. Sacha hoopt in juni 2017 tot priester gewijd te worden.

Iedereen is van harte welkom om de eucharistieviering bij te wonen. Diakens die de wijdeling wensen te verwelkomen in het ambt, worden verzocht albe en witte stola mee te brengen en plaats te nemen in de voor hen gereserveerde vakken.

Aansluitend aan de viering vindt in het Sint-Janscentrum een receptie plaats, om u in de gelegenheid te stellen de wijdelingen te feliciteren.

 

04-11-2016