Nieuws

04 NOV

Voordat de deur gesloten wordt …

logo barmhartigheid nederlands.jpgIn de bul van aankondiging Misericordiae Vultus heeft paus Franciscus bepaald dat het Heilig Jaar zou eindigen op 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning van het heelal, met het sluiten van de heilige deur in de basiliek van St. Pieter in het Vaticaan. Op de voorafgaande zondag, 13 november, zal het jubileum beëindigd worden in de plaatselijke kerken.

De Deur gaat dicht. In de sluitingsviering zullen we echter bidden, dat de kostbare tijd van barmhartigheid en bekering die we dit jaar gekregen hebben, nog lang mag doorwerken. We zullen nog eenmaal weggezonden worden met de woorden: Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is.
Het doet me denken aan het einde van de Paastijd als de Paaskaars wordt gedoofd. De kaars gaat uit, maar het vuur blijft branden in ons hart. Gesterkt door de heilige Geest worden we heen gezonden om, waar ook ter wereld, duisternis te verdrijven, de boodschap van Pasen te verkondigen.
Zo sluiten we over goed een week de Deur van Barmhartigheid, maar hopelijk hebben we allemaal de weg (her)vonden naar de Barmhartige Vader en zijn we hierdoor gesterkt om de wereld in te trekken om barmhartige mensen te zijn.

Om ons nog eenmaal te inspireren voor wat ons te doen staat, is er op zaterdag 12 november een bezinnings- en ontmoetingsdag met als thema ‘Barmhartigheid in het spoor van heiligen’. Drie heiligen – Pierre-Julien Eymard, Damiaan De Veuster en Vincent Depaul – nemen ons mee in hun ervaring van Gods Barmhartigheid en hoe zij gehoor hebben gegeven aan de oproep ‘Wees barmhartig als de Vader’. Het zijn mannen uit het verleden, maar meer nog: gidsen naar de toekomst. Van harte welkom!
De uitnodigingen zijn begin oktober verspreid. Heeft u het gemist, dan kunt u hierhet programma nog lezen. Aanmelden graag vóór 9 november.

04-11-2016