Nieuws

27 SEP

Nieuwe automatiseringsomgeving parochies

​Per 3 oktober aanstaande gaan de parochies van het bisdom Den Bosch over naar een nieuwe automatiseringsomgeving. Dit heeft gevolgen voor de Navisiongebruikers in de parochie.
Onderstaand worden deze gevolgen nader toegelicht.

In de nieuwe (Citrix) omgeving kan men met alle gebruikelijke browsers inloggen op de nieuwe portal die binnenkort beschikbaar komt: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Edge. De nieuwe omgeving ondersteunt ook Apple-apparatuur en eveneens tablets via Android en Windows. Via de nieuwe homepagina kunt u doorklikken naar Navision zonder opnieuw te hoeven inloggen.
De overstap van de gebruikers naar de nieuwe omgeving staat voor het bisdom Den Bosch gepland op 3 oktober.
Bij het inloggen op de nieuwe portal is het volgende van belang:
In de oude omgeving logde men in met gebruikersnaam, waarbij de gebruikersnaam begon met 'rkcn\' en wachtwoord.


Op de nieuwe portal blijven gebruikersnaam en wachtwoord hetzelfde, maar
de toevoeging 'rkcn\' komt te vervallen.
Om de overstap te maken is een handleiding beschikbaar per browser/platform. Deze handleidingen zijn op de huidige en op de nieuwe portal geplaatst en zijn tevens onder dit bericht gevoegd; er zijn namelijk kleine verschillen in inloggen tussen de verschillende platforms. Tevens is er op de portal (zowel de oude als de nieuwe) een duidelijk filmpje beschikbaar waarin de stappen uit de overstap worden uitgelegd.

WI_Inloggen RK kerk ledenadministratie_MAC.pdfWI_Inloggen RK kerk ledenadministratie_MAC.pdf

WI_Inloggen RK kerk ledenadministratie Chrome.pdfWI_Inloggen RK kerk ledenadministratie Chrome.pdf

WI_Inloggen RK kerk ledenadministratie IE.pdfWI_Inloggen RK kerk ledenadministratie IE.pdf

WI_inloggen als andere gebruiker Navision.pdfWI_inloggen als andere gebruiker Navision.pdf

27-09-2016