Nieuws

23 SEP

​Op reis in het heilig jaar van barmhartigheid

Pastoraal assistenten en cursisten van het diocesaan vormingscentrum gaan, zoals in voorafgaande jaren, ook in het heilig jaar van barmhartigheid op spiritualiteitsreis. De plaatsen die ze tijdens deze tocht bezoeken zullen hen helpen om hun eigen spiritualiteit te ontdekken en te verdiepen.

De tocht voert langs prachtige plaatsen in Frankrijk die de rijkdom van ons christelijk geloof laten zien, en waar de spiritualiteit volop te ervaren is.
We kunnen hier niet heel de reis beschrijven, maar een paar plaatsen willen we noemen:

-Hôtel-Dieu te Beaune. Een hospitaal waar ouderen, invaliden, wezen, zieken, zwangere vrouwen en armen van de middeleeuwen tot in de 20e eeuw werden opgevangen, gevoed en verzorgd. De (zieken)zalen waren niet zo maar grote vertrekken, maar kapellen. Een polyptiek van het Laatste Oordeel toonde de zieken wat hen te wachten stond. Het gebed van de zusters en het bijwonen van de Mis begeleidde hen op deze weg.

Beaune.jpg
-Ars sur Formans. We bezoeken het woonhuis en de pastorie van Jean-Marie Vianney, beter bekend als de pastoor van Ars. Vele uren per dag bracht hij door in de biechtstoel om de mensen, die van heinde en ver naar het gehuchtje stroomden, de vergeving aan te zeggen en goede raad te geven om hun leven te beteren en met vertrouwen verder te gaan. Ook La Providence, het weeshuis voor de arme kinderen, dat de pastoor samen met Catharine Lasagne runde, wordt bezocht.

Ars sur Formans.jpg
-De Rots van Saint Romans. Een calvarieberg in een dorpje ten zuiden van Grenoble, is de plaats waar de heilige pater Pierre-Julien Eymard tot ommekeer in zijn geloof kwam. Hier krijgt hij oog voor Gods liefde en barmhartigheid. Voortaan zal hij in alles het positieve voor het negatieve plaatsen. De berg is ook van grote betekenis voor de ontwikkeling van zijn eucharistische spiritualiteit. De Eucharistie gaat hij steeds meer verstaan als het je voeden met Gods barmhartigheid.

Saint Romans.jpg
-De heuvel van Fourvière te Lyon. Boven op de heuvel van Fourvière, bij onze Lieve Vrouw van Goede Raad, sloot een groep vrienden in de 19e eeuw een pact. Ze besloten de Kerk van Frankrijk te vernieuwen. Ieder met zijn eigen talenten, vanuit een gedeelde spiritualiteit die af te lezen is aan de twee kerken aan de voet van de heuvel: de kathedraal van Saint Jean en de kerk van Saint Paul.. Johannes die zegt: God is Liefde. En Paulus: die Liefde moet je overal verkondigen. Velen gingen aan het werk: de pastoor van Ars met de Providence, Antoine Chevrier met het Prado, pater Colin stichtte de Maristen, Frederic Ozanam richtte in Parijs de St. Vincentiusvereniging op, pater Eymard de Sociëteit van het heilig Sacrament, Pauline Jaricot legde de basis voor het huidige Missio en zo waren er nog vele anderen die op de heuvel van Fourvière de inspiratie vonden voor hun wereldberoemd geworden werk.

Basiliek Fourviere.jpg
-De basiliek van Vezelay. Vezélay is vooral bekend als bedevaartsoord en om zijn abdijkerk, de Sainte Marie Madeleine, uit de 11e eeuw. Vanaf de bouw was de abdijkerk een plaats waar de boetelingen op hun lange tocht naar Santiago de Compostella zich verzamelden. Dit verklaart de grote narthex met zijn eigen symboliek; hij is in principe voor de gelovigen een plek van bezinning en boetedoening alvorens de kerk binnen te gaan. Nog niet gedoopten en degene die het licht nog niet ontvangen hebben (de pinkstergedachte) mogen de kerk niet betreden. In de narthex van Vezelay wordt dit gegeven op bijzondere wijze geïllustreerd in het timpaan in deze ruimte. Hierin worden de apostelen bevangen door de heilige Geest de wereld in gestuurd om de volkeren te bekeren. Na de bekering mogen de gelovigen binnentreden en opgaan naar het licht.

Vezelay portaal.jpg
Deze en nog meer plaatsen die we in oktober zullen aandoen, spreken over Barmhartigheid. Door het verhaal van de plaatsen en de personen die daarmee verbonden zijn te vertellen, door gericht rond te kijken en er samen het geloof te vieren, hopen we dat ieder kan groeien in zijn of haar spiritualiteit, dat we barmhartigheid mogen ervaren en tot daden van barmhartigheid komen.

23-09-2016