Nieuws

20 SEP

In memoriam pater Adrianus C.G. Bogers C.Sr.R

Op 18 september 2016 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Adrianus C.G. Bogers C.Ss.R, emeritus-pastoor van de parochie HH. Hubertus en Barbara te Sint Hubert.

Pater Bogers is geboren in Bavel op 25 mei 1930 en tot priester van de Congregatie Redemptoristen gewijd op 18 september 1957. Gedurende zijn priesterleven is hij lange tijd werkzaam geweest als leider van retraites en bezinningsdagen en als aalmoezenier bij de Koninklijke Luchtmacht. Per 1 maart 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie HH. Hubertus en Barbara te Sint Hubert, waarbij hij van 1997 tot 1 januari 2001 tevens deken was van het dekenaat Cuijk. Per 1 oktober 2007 is aan pater Bogers eervol ontslag verleend. In zijn emeritaat bleef hij tot 2015, toen zijn gezondheid hem in de steek liet, assistentie verrichten in de parochie HH. Hubertus en Barbara.

Moge hij rusten in vrede!
 
Avondwake: donderdag 22 september om 19.00 uur in de parochiekerk van de HH. Hubertus en Barbara te sint Hubert.
Uitvaart: vrijdag 23 september om 10.30 vanuit dezelfde kerk, waarna aansluitend begrafenis op het parochiekerkhof te Sint Hubert.
20-09-2016