Nieuws

17 SEP

Hoge pauselijke onderscheiding voor de heer mr. H.R.F.M. van Thiel

Donderdag 15 september is de heer mr. H.R.F.M. van Thiel onderscheiden met een hoge pauselijke onderscheiding.
In heel zijn werkzame leven heeft hij zich daadwerkelijk en met veel toewijding ingezet voor de kerk en met name ook voor de kerk in het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Een kleine opsomming van zijn belangrijkste activiteiten:
Zijn hele werkzame leven heeft hij de zusters van het Kostbaar Bloed met raad en daad bijgestaan.
Voorzitter restauratie van de Beek en Donkse kerken.
Lid REA van het Pauselijk Nederlands College te Rome.
Lid van het beleggingsfonds van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Bestuurslid van het Museum voor Religieuze  Kunst in Uden
Voorzitter van de Commissie Caritas van de Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem
25 jaar lid REA van het bisdom ‘s-Hertogenbosch

Na afloop van de REA-vergadering in Den Bosch is aan hem door mgr. de Korte de onderscheiding overhandigd die behoort bij zijn benoeming door de paus tot ridder in de orde van de Heilige Gregorius de Grote. 

plaatje 1.jpg 
 plaatje 2.jpg 
 plaatje 3.jpg 
plaatje 5.jpg
plaatje 4.jpg

Deze  onderscheiding wordt toegekend aan iemand die interdiocesaan of landelijk opmerkelijke verdiensten heeft  geleverd voor geloof, Kerk of maatschappij.

17-09-2016