Nieuws

16 SEP

Werk en welvaart van morgen

​Afgelopen woensdag 14 september hield bisschop de Korte tijdens een studiemiddag van de Raad van Kerken in Nederland een lezing met als titel ‘werk en welvaart van morgen’. In het Nederlands Dagblad van donderdag 15 september werd het onderstaande verslag gepubliceerd.


‘Werklozen basisbanen aanbieden’
De overheid moet werklozen ‘basisbanen’ aanbieden. Dat bepleit bisschop Gerard de Korte. Ook wil hij dat werklozen ouder dan 55 of 60 jaar worden vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.

De bisschop van ’s-Hertogenbosch deed deze voorstellen woensdag tijdens een studiemiddag van de Raad van Kerken over werk en welvaart. De maatregelen kunnen bijdragen aan een ‘sociale economie’ waarin waardigheid, solidariteit en algemeen welzijn centraal staan, aldus de kerkleider. Bij basisbanen denkt De Korte aan ondersteunende banen in het onderwijs en in de zorg, tegen het minimumloon, betaald door de overheid. Zulke banen bieden werklozen zelfrespect, structuur en sociale integratie, en maken de doorstroom naar een gewone baan makkelijker, stelt hij.
De Korte pleitte verder voor afschaffing van de sollicitatieplicht voor werklozen ouder dan 55 of 60 jaar. Moeten we deze groep nog langer ‘martelen’ met een sollicitatieplicht terwijl de werkloosheid onder jongeren hoog is? vroeg hij zich af. Ouderen versturen nu soms tweehonderd sollicitaties en krijgen telkens nul op het rekest, aldus de bisschop.
 
‘Onbetaald werk opnieuw waarderen’
De Raad van Kerken overhandigde tijdens de studiemiddag de brochure Werk en welvaart van morgen aan ChristenUnie-kamerlid Carola Schouten.
De kerken zijn bezorgd over de blijvend hoge werkloosheid en vragen zich af waarom de overheid zo sterk inzet op betaald werk, terwijl er minder vraag is naar betaald werk en juist veel meer naar mantelzorg en vrijwilligers.
Bovendien is er in de berekening van het nationaal inkomen ten onrechte alleen oog voor betaald werk, stellen de kerken. Met het oog op de Kamerverkiezingen volgend jaar, wil de Raad van Kerken de publicatie verspreiden in de Tweede Kamer.
Ook De Korte pleitte voor een ‘nieuwe waardering van onbetaald werk’. Dat kan door bijvoorbeeld de positieve effecten van vrijwilligerswerk vaker te benoemen. Dat is tegelijk een lastige opgave ‘in een cultuur waar betaald werk de dominante norm is voor aanzien en status’.
De bisschop heeft aarzelingen bij pleidooien voor een basisinkomen, waarbij elke burger een door de overheid gefinancierd minimuminkomen krijgt en zelf mag kiezen of hij daarnaast gaat werken.  Aan de ene kant biedt een basisinkomen bestaanszekerheid en creëert het ruimte voor vrijwilligerswerk. Tegelijk is werk belangrijk voor een zinvol leven, aldus De Korte. Invoering van een basisinkomen kan verder leiden tot passiviteit en er zijn ernstige twijfels over de betaalbaarheid ervan.
16-09-2016