Nieuws

11 AUG

Mgr. De Korte bezoekt expositie over Mgr. Bekkers

Zondagmiddag 7 augustus bezocht Mgr. De Korte in de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode de expositie over Mgr. Bekkers. Afgelopen mei was het vijftig jaar geleden Foto 02.jpg
dat de uit Rooi afkomstige bisschop overleed. Samen met de oudste schoonzus, Diny Bekkers, en twee neven van Bekkers kreeg Mgr. De Korte een rondleiding over de expositie in de St. Martinuskerk. Riet Meijs van het Roois Kultuur Kontakt vertelde daarbij over de schilderijen en de gebruiksvoorwerpen van Bekkers die daar op dit te zien zijn: Staf, mijters, het ‘Bekkersklokje’, brieven, portretschilderijen, het opgezette veulentje (dat jaarlijks een plaats heeft in de kerststal van de St. Jan). Het bezoek werd afgesloten met een groet aan het graf van de overleden bisschop.

'goed samen hinne doen'
Foto 03.jpgTijdens het bezoek kwamen verschillende anekdotes uit het leven Mgr. Bekkers voorbij. Zo wist Wim Bekkers te vertellen dat 'heeroom', zoals Willem Bekkers door zijn neven en nichten werd genoemd, liever in Rooi op het platteland was dan in de stad Den Bosch.
"Als heeroom een middag vrij was belde hij steevast dat hij kwam. Dat was voor ons altijd een feest, want dat betekende dat we konden stoppen met werken. De paarden werden 'van de ploeg gespannen' en klaar gemaakt om met de bisschop over velden en wegen te rijden", vertelt Wim. "Het was dan alsof de mensen wisten dat we er aan kwamen, op de Eimbert stond de familie Verhagen altijd klaar om heerom de hand te schudden. Een vaste afscheidsgroet van heeroom was dan 'goed samen hinne doen”.

11-08-2016