Nieuws

27 JUL

In memoriam broeder Caspar Maria Kloos

Op 21 juli 2016 is te Berkel-Enschot overleden de eerwaarde broeder Caspar Maria Kloos, emeritus-diaken van de parochie H. Petrus te Oisterwijk.

Diaken Kloos is geboren te Rotterdam op 20 juli 1929. Op 16 jarige leeftijd trad hij in bij de Congregatie van de Broeders Penitenten waar hij op 19 maart 1951 de Eeuwige Geloften aflegde.
Na vele jaren als vrijwilliger in de parochie H. Petrus te Oisterwijk gewerkt te hebben, werd hij op 23 mei 1987 tot diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd en per gelijke datum benoemd tot diaken van de H. Petrusparochie uit welke functie hem in verband met zijn gezondheid per 1 juli 1990 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

N.B.

- Diaken broeder Caspar is na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Handel op 26 juli ter aarde besteld op de kloosterbegraafplaats aldaar.

 

27-07-2016