Nieuws

22 JUL

Gezocht: vissers van mensen

​Het Diocesaan VormingsCentrum is op zoek naar gelovigen, parochianen, vrijwilligers, die zich willen laten vormen en begeleiden om het dienstwerk van Jezus verder te zetten. Aanmelden voor het nieuwe traject kan tot 1 september 2016.

vissers.jpgWat is het eerste dat Jezus doet in Galilea? De evangelist Marcus is duidelijk: ‘Hij roept leerlingen bij zich, die zijn medewerkers zullen worden’. Jezus wil bij de mensen zijn en met hen een zending volbrengen. Hij roept ze op, neemt ze met zich mee, vormt ze en stuurt ze uit. Ze moeten op hun beurt ‘vissers van mensen’ worden: bekwaam om mensen op te tillen uit alles wat hen vernedert of verstikt.
Nog steeds is dat een primaire taak van de Kerk: mensen roepen, vormen en begeleiden om het dienstwerk van Jezus verder te zetten; om leerlingen tot medewerkers en getuigen te maken.
Het Diocesaan VormingsCentrum neemt al vele jaren deze taak ter harte. Daarbij richt ze zich op alle katholieken in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, speciaal op de vrijwilligers in de parochie. Iedere christen is namelijk geroepen om Jezus te volgen. Die roeping kan diverse vormen aannemen. In iedere levenssituatie kan Jezus een weg openen om Hem te ontmoeten, Hem te dienen en van Hem te getuigen.
Een roeping is niet iets ouderwets en zeker geen vlucht uit de dagelijkse realiteit. Het is met twee voeten gaan staan en blijven staan op de plaats waar Christus en de mensen je nodig hebben. Die plaats kan heel discreet zijn, bijna anoniem. Ze kan ook heel expliciet zijn, gekoppeld aan een publiek dienstwerk. Overal kunnen christenen voor zichzelf en anderen het verschil maken door de manier waarop ze hun persoonlijke roeping aanvaarden en gestand doen. Zonder dit brede roepingsbesef maakt de Kerk, maken onze parochies, weinig kans op een betekenisvolle aanwezigheid in de samenleving.
Daarom de oproep aan gelovigen, parochianen, zich aan te melden voor het diocesaan vormingstraject. Meer informatie op de website(onder vorming). Voor vragen en aanmelding: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 45.

22-07-2016