Nieuws

19 JUL

​Column bisschop De Korte: Fietsen

Afgelopen zaterdag zegende bisschop De Korte in de Sint Jan 150 fietsen voor vluchtelingen in Rosmalen. In het Nederlands Dagblad van dinsdag 19 juli schreef hij daarover de volgende column.
 
FIETSEN ZEGENEN  
 
De zomertijd is weer aangebroken. De scholen zijn gesloten; de kranten worden dunner en menigeen trekt erop uit om te genieten van mooie en ontspannende vakantiedagen. Het leven wordt op een wat rustiger stand gezet.  Hier in het zuiden zijn talloze, veelal wat oudere, toeristen te vinden die op de fiets genieten van het mooie Brabantse land. Nederland was en is nog steeds bij uitstek een land van fietsers. 
 
Fietsen voor vluchtelingen
Afgelopen zaterdag werden in Den Bosch fietsen ingezameld voor vluchtelingen. De hele middag konden mensen hun fiets inleveren bij de Sint Janskathedraal. In totaal werden ongeveer 150 fietsen geschonken die uiteindelijk aan even zoveel vluchtelingen in het opvangcentrum in Rosmalen zullen worden doorgegeven. De organisatie had mij gevraagd om aan het einde van de middag de fietsen te zegenen. En zo is het ook gegaan. Tijdens een korte gebedsdienst heb ik de fietsen met wijwater besprenkeld. Niet dat de fietsen daarmee katholiek werden maar wel dat de bede is uitgesproken dat de fietser door God zal worden beschermd. De zegening van de fietsen vormde een gebed om vrede en geluk voor  vluchtelingen die oorlogslanden als Syrië en Eritrea hebben verlaten en nu in ons land een plekje onder de zon zoeken. 
 
Integratie
Uit onderzoek blijkt dat fietsen in de top 5 van middelen tot integratie staat. Fietsen zorgt voor plezier en ontspanning, verbindt mensen en vergroot de mobiliteit en de vrijheid. Onderdeel van de actie vormt ook dat de vluchtelingen fietsles krijgen. Zij krijgen theorieles over Nederlandse verkeersregels maar gaan met begeleiders ook op pad. 
 
Gevoelig thema
De vluchtelingenproblematiek vormt in het huidige Nederland nog steeds een gevoelig thema. Veel mensen, zeker kerkmensen, beseffen dat hulp noodzakelijk is. Als iemand door oorlogsgeweld huis en haard heeft moeten verlaten is concrete barmhartigheid geboden. Het fietsenproject in Den Bosch vormt daar een mooi voorbeeld van. Maar tegelijkertijd zijn er mensen, zowel buiten als binnen de kerken, die grote aarzelingen hebben. Met name vluchtelingen uit islamitische landen roepen ook angst op. Het geweld van moslimextremisten vormt natuurlijk een voedingsbodem voor die angst. Vorige week nog werden wij opnieuw opgeschrikt door de vreselijke gebeurtenissen in Nice waarbij meer dan tachtig doden te betreuren zijn.
 
Helpen zonder naïviteit
Het evangelie van Christus roept ons ondubbelzinnig op tot royale hulp voor mensen die in nood zijn. Daarover valt volgens mij niet te onderhandelen. Hij die onze Heer is, is zelf een dakloze vluchteling geweest. En in het gelaat van de vluchtelingen kunnen wij Christus zelf ontdekken. Maar wij moeten als christenen niet naïef zijn. Op dit moment  woedt er in de wereld een islamitische burgeroorlog. Door een giftig mengsel van sociaal- economische  achterstelling en gevoelens van vernedering is een aantal moslims religieus geradicaliseerd en extreem gewelddadig geworden. Zij willen door terreur niet alleen een islamitisch droomrijk opbouwen maar ook de westerse samenleving door angst destabiliseren. Onze overheid heeft de taak om zo optimaal mogelijk terroristen uit te schakelen nog voor zij dood en verderf kunnen zaaien. Ondertussen blijven juist christenen geroepen om goedwillende mensen in nood, ook uit moslimlanden, de helpende hand toe te steken. Afgelopen zaterdag hebben wij dat in Den Bosch dan ook gedaan.
 
Mgr. dr. Gerard De Korte

19-07-2016