Nieuws

14 JUL

Wie maakt de mooiste en beste folder voor Actie Kerkbalans 2017?

De organisatie van de Actie Kerkbalans schrijft dit jaar opnieuw een wedstrijd uit: ze gaat op zoek naar het folderontwerp dat het beste lokaal de Actie Kerkbalans kan promoten. Plaatselijke kerken kunnen meedoen door hun ontwerp voor 1 december 2016 in te sturen. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury en de drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag dat gebruikt kan worden voor de lokale campagne.


Steeds meer kerken kiezen er voor om een eigen folder te maken. De tekst wordt toegespitst op de lokale situatie en er wordt gebruik gemaakt van foto’s en citaten  die voor de kerkleden herkenbaar zijn. En dat werkt.


Het meest effectief is een folder die voldoet aan de volgende kenmerken:
- tastbare waarde van de kerk beschrijven door middel van voorbeelden;
- persoonlijke verhalen met mooie persoonsfoto’s;
- kort, bondig en afwisselend;
- grafisch fris vorm gegeven.

kerkbalans zelfgemaakte folders.pngVoor de folderwedstrijd Kerkbalans 2016 zijn vele mooie folders ingestuurd, waarbij duidelijk werd dat het loont om creatieve mensen op het gebied van tekst en vormgeving bij de voorbereiding te betrekken. Dat levert inspirerende folders op die vanwege hun lokale insteek de aandacht van de ontvangers goed weten te pakken.
De lokale folder leent zich onder meer goed om bijzondere projecten in een plaatselijke kerk onder de aandacht te brengen en te vragen of mensen daar financieel de schouders onder willen zetten. Ook is de financiële situatie per kerk verschillend en een eigen folder kan inzicht geven in de lokale situatie en duidelijk maken waar eventuele pijnpunten zitten.

Wat zijn de prijzen?
Voor Kerkbalans 2017 dagen we de deelnemers uit om voor de eigen lokale kerk een folder te ontwerpen die mee kan dingen naar de top 3 van beste folders. De winnaar krijgt een bedrag beschikbaar van € 2000,-. Voor de tweede prijs is een bedrag van € 1000,- beschikbaar en de nummer drie krijgt € 500,-. We adviseren dat bedrag te besteden aan de verbetering van de eigen Kerkbalans campagne.

Alle ontwerpen worden beoordeeld door een deskundige jury op vorm, tekst, originaliteit maar ook afstemming van doel en doelgroep. Dit jaar kijkt de jury met extra aandacht naar de teksten: wordt er kort en bondig, maar effectief geschreven?

Deelnemers krijgen tijdig bericht of ze al dan niet tot de winnaars behoren. De winnende en deelnemende folders worden bovendien gepresenteerd via www.kerkbalans.nl ter inspiratie voor andere lokale kerken. Bekijk ook  de winnende folders en andere aansprekende voorbeelden van vorig jaar op: http://kerkbalans.nl/folderwedstrijd/
Mee doen? Stuur uw ontwerp voor 1 december naar info@kerkbalans.nl onder vermelding van ‘Wedstrijd beste folder Kerkbalans 2017’. 

14-07-2016