Nieuws

13 JUL

Laatste kennismakingsbezoek aan 's-Hertogenbosch-Boxtel-Oisterwijk

Inmiddels heeft het laatste dekenale kennismakingsbezoek plaatsgevonden. Op maandag 27 juni bood het Sint-Janscentrum onderdak aan priesters, emeriti, diakens en pastorale werkers, religieuzen en afgevaardigden van kerkbesturen van het dekenaat ’s-Hertogenbosch-Boxtel-Oisterwijk.

den bosch 2.jpg

Plebaan Van Rossem had de bisschop, mgr. Gerard de Korte, in het kader van zijn kennismakingsbezoeken langs alle dekenaten, uitgenodigd om kennis te maken met alle geledingen uit het dekenaat. Het was een dagprogramma waarbij ieder de mogelijkheid had om de bisschop persoonlijk te ontmoeten onder het genot van kopjes koffie en een heerlijke maaltijd.

De Eucharistie en vespers werden gevierd in de bisschopskerk, de Sint-Jan. Het was een fijne ontmoeting waarbij er veel ruimte was voor uitwisseling van ideeën.
den bosch 3.jpg
De bisschop heeft in een korte tijd de 12 dekenaten bezocht en zal gedurende de zomermaanden op de zondagochtenden in verschillende parochies voorgaan in het vieren van de Eucharistie om zo verder kennis te kunnen maken met het bisdom.
13-07-2016