Nieuws

05 JUL

Drukke priesterdag 4 juli 2016

​De jaarlijkse priesterdag vond dit jaar plaats met abt Frederic Testaert van de abdij van Postel als gastspreker. Hij ging in op het Jaar van Barmhartigheid dat door paus Franciscus is uitgeroepen. De abt had een aandachtig gehoor van zo’n 70 priesters. In zijn inleiding had hij een aantal aandachtspunten.
Hij stond stil bij de persoonlijke roepingsgeschiedenis van paus Franciscus. Een biecht op 21 september 1953 was voor hem een keerpunt en het begin van het ontdekken van zijn roeping. De paus heeft de barmhartigheid persoonlijk ervaren en dat verklaart ook de nadruk die hij erop legt. Hij stelt ons de vraag of het pastoraat met nieuw elan vanuit de barmhartigheid wordt vorm gegeven. Hoe belangrijk deze biechtervaring voor de paus zelf was blijkt uit de keuze die hij maakte voor zijn wapenspreuk: miserando et eligendo. Die komt uit de 2e lezing van de lezingendienst van het getijdengebed op de feestdag van de apostel Matteüs (21 september!).
pr1.jpgDe abt stond ook stil bij de theologie over de barmhartigheid en hij stelde daarbij de indringende vraag: is God de barmhartigheid voor ons/mij? Om God als de barmhartige te leren kennen is het nodig om het evangelie te lezen, een van de bronnen van barmhartigheid volgens de heilige paus Johannes Paulus II.

Als derde vroeg abt Testaert aandacht voor de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. Uiteindelijk komt het erop aan om barmhartigheid te bewijzen in het dagelijkse concrete leven. Hij vertelde daarbij een ‘grappig’ voorval bij een lezing die hij over de geestelijke werken van barmhartigheid had gegeven voor een groep bankiers. De gastheer – een van de bankiers – vatte zijn inleiding samen met de opmerking:  “wij zijn vooral goed in het geven van goede raad.”

Tijdens de Priesterdag werd de Eucharistie gevierd in de Sint Jan. Bisschop de Korte hield een korte preek over het evangelie van de dag: de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en de genezing van de vrouw die aan bloedvloeiing leed. Nog steeds sterven er in onze wereld talloze kinderen, mannen en vrouwen door ziekte, oorlogsgeweld en honger. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. Maar het evangelie wil ons troosten en draait alles om: midden in de dood zijn wij door het leven omgeven. God is de eerste en de laatste. In het evangelie brengt Jezus mensen over het gebied van de dood naar het leven. Onze priesters zijn geroepen om het evangelie van het leven  te verkondigen. Iedere priester is geroepen om Christus als de goede Herder en levende Heer zichtbaar te maken.

De priesterdag werd verder gecomplementeerd met een diner en een woord van mgr. De Korte die terugblikte op de bezoeken aan de dekenaten. Hij was onder de indruk gekomen van de religieuzen die hij had ontmoet en van de bestuurders en hij had zich gerealiseerd dat er van de priesters tegenwoordig veel wordt gevraagd. Als afsluiting vond een vesperviering plaats in de kathedraal om 16.00 uur.

 pr2.jpg

pr3.jpg
pr4.jpg

pr5.jpg

 

 

 

05-07-2016