Nieuws

05 JUL

Bezoek mgr. De Korte aan het dekenaat Geldrop-Valkenswaard-Heeze

​Op vrijdag 24 juni was Mgr. De Korte te gast in het dekenaat Geldrop-Valkenswaard-Heeze. Pastoor-deken Felie Spooren mocht de dag openen met een gesprek met de bisschop.
Op het einde van de ochtend heeft de bisschop een bezoekje gebracht aan de seniorensociëteit die op vrijdagmorgen gebruik maakt van de parochiezaal van de Willibrorduspastorie in Waalre-Dorp. Rond de klok van kwart over twaalf hebben de teamleden van de Willibrordparochie van Aalst, Valkenswaard en Waalre het middaggebed gebeden in de Willibrorduskerk met daarna de warme maaltijd in de pastorie van die kerk.

lachen.jpg
Het middagprogramma mocht aanvangen in Valkenswaard, het huisadres van deken Spooren. In de middag een ontmoeting met de actieve pastores van het dekenaat Geldrop-Valkenswaard-Heeze. Op het einde van de middag de vesperviering en eucharistieviering in concelebratie met de bisschop in de heilige Nicolaaskerk in Valkenswaard. Een grote groep parochianen uit alle hoeken van ons dekenaat heeft deze Heilige Mis bezocht. Monseigneur De Korte ging tijdens de eucharistieviering in op het evangelie en de heilige van die dag: Sint Jan Geboorte.
mis met henri.jpg
 
Het avondprogramma tot ca. 21.30 uur mocht in het teken staan van ontmoeting van de bisschop met de pastores en de bestuursleden van de diverse nieuwe parochies. Iedere nieuwe parochie kreeg de gelegenheid om zichzelf te presenteren. In een open houding mochten we als pastores en bestuurders met de bisschop in contact treden. Het viel ons op dat de bisschop concrete vragen stelde aan de hand van de gehouden presentaties, zeer geïnteresseerd was in ieders verhaal en vooral goed kon luisteren met oprechte belangstelling. In de avondgesprekken mochten we luisteren naar elkaars wel en wee. We mogen als pastores en bestuurders terugkijken op een geslaagde ontmoeting. De avond mochten we samen afsluiten met een borrel.
henri lichter.jpg
05-07-2016