Nieuws

01 JUL

In Memoriam pater drs. M.J.A. Timmermans o.carm

​Op 28 juni 2016 is te Boxmeer overleden de zeereerwaarde pater drs. Matthias Johannes Antonius (Tjeu) Timmermans o.carm., pastoor van de Onze Lieve Vrouwe parochie (bestaande uit de voormalige parochies H. Petrus-Boxmeer, H. Johannes de Doper-Sambeek en H. Cornelius-Vortum-Mullem) te Boxmeer.

Pastoor Timmermans werd geboren op 19 oktober 1943 in Tegelen en tot priester gewijd op 3 juli 1971.

Hij vervulde in zijn leven talloze bestuursfuncties, onder andere binnen zijn eigen Orde (de Orde van de Carmelieten) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Ook was hij actief in het parochie- pastoraat binnen verschillende bisdommen.
 
In het bisdom ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als pastoor van de parochie Boxmeer van 2007-2011 en als pastoor van de na de parochiefusie ontstane Onze Lieve Vrouwe parochie te Boxmeer vanaf 1 september 2011.
Moge hij rusten in vrede!

N.B.
* Zijn uitvaart zal worden gehouden op maandag 4 juli 2016 om 11.00 uur vanuit de Sint Petrus-basiliek te Boxmeer.
01-07-2016