Nieuws

30 JUN

Bezoek Mgr. De Korte aan het dekenaat Oss-Ravenstein-Uden

​Op vrijdag 17 juni bracht Mgr. De Korte zijn kennismakingsbezoek aan het dekenaat Oss-Ravenstein-Uden.

De bisschop begon de dag om 10.30 uur in Jozefoord te Nuland waar hij de daar wonende religieuzen van verschillende ordes en congregaties alsmede de vertegenwoordigers van de kloosters van de Franciscanen en de Clarissen uit Megen en de Kruisheren en Birgittinessen en de missiezusters van Steijl uit Uden ontmoete.
zusters.png
 
Na een inleiding ging hij de diverse tafels af om persoonlijk kennis te maken en te horen welke religieuzen in dit dekenaat wonen en leven en wat hun achtergrond en spiritualiteit is.
Ongeveer om 12.00 uur werd het bezoek afgesloten met een belofte van wederzijds gebed en een hartelijk tot ziens.
oss 1.jpg
 Hierna was de bisschop in Vorstenbosch voor het middagmaal met de deken en het persoonlijk gesprek over de situatie in het dekenaat. Na de kerk te hebben bekeken die een herkenning gaf met die van Bolsward uit zijn vorige bisdom was er vanaf 14.30 uur de ontmoeting met de pastorale beroepskrachten in het klooster van de Franciscanen te Megen. De diverse teams van de verschillende parochies hebben zich daar voorgesteld en verteld wie zij zijn en hoe zij in het pastoraat staan en functioneren. Er was daarbij een uitwisseling van gedachten en er werden over en weer vragen gesteld ter verduidelijking. Deze bijeenkomst werd afgesloten met het gezamenlijk bidden van de Vespers in de kloosterkerk waarna de bisschop mee naar Heesch ging voor de ontmoeting met de Pastoraatsgroepen en Parochiebesturen.
oss 2.jpg
Vanaf 18.30 uur hebben ze zich daar verzameld en via gevarieerde presentaties een beeld gegeven van hun parochie en waar ze mee bezig zijn, waar ze trots op zijn en wat hen zorgen geeft. Naast de verschillen waren er veel duidelijke overeenkomsten en ook hier was ruimte voor gesprek en vragen om over en weer meer inzicht te krijgen in de motivatie en bedoelingen van mensen. Omstreeks 21.15 uur werd de bijeenkomst gesloten en keerde iedereen naar huis terug en de bisschop ging met een dag vol indrukken terug naar den Bosch. De bisschop heeft een open en eerlijke inkijk gekregen in de kerk van deze regio en hij voelde zich in ieder geval ook erg welkom.
oss3.jpg
 
30-06-2016