Nieuws

23 JUN

Bezoek aan dekenaat Asten-Helmond

​Op woensdag 8 juni heeft onze nieuwe bisschop, mgr. dr. G. de Korte, dekenaat Asten-Helmond bezocht om kennis te maken. Helaas kon pastoor-deken Van de Laar niet aanwezig zijn omdat hij herstellende is van een ongeluk en momenteel nog voor revalidatie in het zorghotel “Udens Duyn” te Uden verblijft.

In de ochtend heeft de bisschop kennisgemaakt met de pastorale teams in het dekenaat. Vervolgens is er samen het middaggebed gebeden en samen de maaltijd gebruikt. In de namiddag heeft hij afgevaardigden van de parochiebesturen in het dekenaat ontvangen. In de avond waren de emeriti en de religieuzen, alsmede de pastorale krachten die overdag niet konden te gast bij de bisschop in de pastorie van Mierlo-Hout. Tevens heeft de bisschop, later in de namiddag, in het klooster van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel kennisgemaakt met de zusters en is daar voorgegaan in de Eucharistie en heeft  daar samen de maaltijd gebruikt.

helmond.jpg
De ontmoetingen met de bisschop zijn gekenmerkt door een grote openheid  en luisterbereidheid waardoor in vertrouwen veel zaken besproken konden worden. De conclusie mag zeker, na deze kennismaking, getrokken worden dat er een grote bereidheid is van alle aanwezigen om met hernieuwde energie mee te helpen aan een mooie en actieve geloofsgemeenschap in het bisdom ’s-Hertogenbosch, waarbinnen plaats is voor iedereen.
23-06-2016