Nieuws

20 JUN

Dag van de Zending

​Afgelopen zaterdag waren de pastoraal assistenten in Den Bosch bijeen voor de jaarlijkse Dag van de Zending. Het samenzijn, voorafgaand aan de Eucharistieviering in de St. Janskathedraal, stond in het teken van kennismaking.

Dag van Zending - 2016.jpgMgr. De Korte maakte persoonlijk kennis met de pastoraal assistenten, maar vooral werd geprobeerd om de bisschop te laten kennismaken met ‘het verschijnsel’ pastoraal assistenten.
Daartoe deelden  - na een algemene inleiding over het vormingstraject en de zending tot pastorale assistentie – vier personen hun ervaring. Daarbij gaven ze aan wat voor hen de toegevoegde waarde is (voor zichzelf en voor de parochie) om als pastoraal assistent gezonden te zijn. Er werden knelpunten genoemd, alsook wensen en verwachtingen naar de toekomst uitgesproken.

In relatief korte tijd kwam veel ter sprake. Te veel werd opgeroepen om op één ochtend te kunnen bespreken. De intentie kan er zijn, maar in de praktijk is het niet eenvoudig om echt samen Kerk te zijn, om goed samen te werken. Het was dan ook fijn te horen dat de bisschop een vervolg aan deze ontmoeting wil geven; het beraad voor pastoraal assistenten biedt daar gelegenheid toe.
20-06-2016