Nieuws

10 JUN

Kennismakingsbezoek dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode

Dinsdag 7 juni bracht Mgr. De Korte een kennismakingsbezoek aan het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode. De dag begon met een bezoek aan de Zusters Franciscanessen in Veghel. Een informele kennismaking met de zusters en een rondleiding in het klooster van deze zo bepalende congregatie in het Veghelse. De middagmaaltijd werd gebruikt bij de Zusters van Liefde in Schijndel. In een volle refter werd de bisschop begroet door de zusters en welkom geheten door de provinciale overste. Na de maaltijd bracht de bisschop een bezoek aan de kapel, waarna koers werd gezet naar Sint-Oedenrode.
sint oedenrode 2.jpg
In Sint-Oedenrode ging Mgr. De Korte allereerst naar het graf van één van zijn voorgangers: Marinus Bekkers. De Rooise bisschop overleed vijftig jaar geleden en werd op 14 mei 1966 in zijn geboortedorp begraven. Precies vijftig jaar later nam de huidige bisschop bezit van zijn zetel. Bij het graf van Mgr. Bekkers werd Mgr. De Korte welkom geheten door de burgerlijke overheid in de persoon van de echtgenote van burgemeester Maas en mevrouw Heisterkamp, Raadsnestor. Beiden boden namens het gemeentebestuur een boek aan over Mgr. Bekkers en memoreerden zijn betekenis voor Sint-Oedenrode en geheel ons bisdom. Na gebed en zegening van het graf volgde een ontmoeting met de pastores die werkzaam zijn in het dekenaat.
sint oedenrode 1.jpg
In een open sfeer werd er gesproken over de plaats van de parochie in deze zo snel veranderende tijden in Kerk en samenleving. De bisschop liet zich informeren over de fusie-trajecten in de diverse parochies van het dekenaat en over de problematiek van de kerksluitingen. Daarnaast werd ook gesproken over de toekomstverwachtingen. De pastoresbijeenkomst werd als zeer open en constructief ervaren en heeft allen hoop gegeven op een goede samenwerking met de nieuwe bisschop.

Na het bidden van de vespers volgde een avondprogramma in Nijnsel. Hier sloten de emeriti, vertegenwoordigers van de diverse kloosters en parochiebestuurders aan. Het avondprogramma begon met de viering van de Eucharistie. Deze viering stond geheel in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Na de viering volgde een gezamenlijke maaltijd in de Beckart.
Sint Oedenrode 3.jpg
Na dit samenzijn stond een laatste ontmoeting op het programma:  de kennismaking met de parochiebesturen. De bisschop liet zich informeren over de fusies, de kerksluitingen en de financiële positie van de parochies. Zoals ’s middags met de pastores, werd ook deze bijeenkomst als zeer open en constructief ervaren. De parochiebestuurders spraken de intentie uit om samen met de bisschop op te trekken naar de toekomst.
sint oedenrode 4.jpg
Met het zingen van het lied ‘Wij hebben voor u gebeden’ eindigde het kennismakingsbezoek aan het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode.

10-06-2016