Nieuws

10 JUN

Bezoek mgr. De Korte aan zusters Benedictinessen van het H. Sacrament

​Op 31 mei, het feest van Maria Visitatie, heeft bisschop De Korte een bezoek gebracht aan de zusters Benedictinessen van het Heilig Sacrament (Priorij Fons Vitae, Nuland). Het bezoek stond in het kader van de verkiezing van de priorin. Bisschop De Korte heeft de verkiezing voorgezeten.

nuland 2.jpg
De communiteit heeft in één stemronde Zr. Benedicta van Gogh osb. ad. perp. herkozen tot priorin voor de komende 6 jaar. De bisschop besloot de priorinkeuze met het volgende gebed: “God, Gij blijft uw Kerk steeds geleiden als een goede Herder. Wij bidden U: zegen uw dienares zuster Benedicta, die Gij aan deze communiteit hebt gegeven om Christus te vertegenwoordigen. Schenk haar de genade de onderlinge band van liefde en vrede te bewaren en te versterken. Open voor haar al de schatten van wijsheid waaruit zij oud en nieuw tevoorschijn kan halen. Laat deze gemeenschap door haar Eucharistische roeping binnen uw Kerk, voor allen een teken zijn van vrede en eenheid. Door Christus onze Heer.”
nuland 3.jpg
 Na afloop was er een gastvrije ontvangst waarbij de bisschop en de communiteit nader met elkaar konden kennismaken.
nuland 4.jpg

 

10-06-2016