Nieuws

08 JUN

Bezoek mgr. De Korte aan dekenaat Heusden–Waalwijk–Zaltbommel

​Vrijdag 3 juni bracht monseigneur De Korte een bezoek aan het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. De zesde dag in de rondgang van de bisschop door de dekenaten van ons bisdom. Een waardevolle dag die door alle deelnemers bijzonder gewaardeerd werd.

Het ochtendprogramma stond in het kader van de kennismaking met de teams van de verscheidene parochies. Priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten togen daarvoor naar het parochiecentrum in Waalwijk. Na de begroeting en een uitgebreide bespreking van de pastorale situatie in de parochies werd samen een maaltijd genoten. De bisschop benutte deze tijd voor verscheidene individuele kennismakingsgesprekken met de mensen werkzaam en meewerkend in het pastoraat; dit werd zeer gewaardeerd. Dit gedeelte van de dag werd afgesloten met het gezamenlijke middaggebed in de kerk.
heusden 1.jpg
Inmiddels waren in de vroege middag vier religieuzen naar het parochiecentrum gekomen voor een ontmoeting met de bisschop. Twee religieuzen zijn als vrijwilliger werkzaam in de parochie St. Franciscus in de Bommelerwaard, en twee religieuzen in de parochie St. Jan de Doper in Waalwijk. Ook hier waardering voor dit gesprek.
heusden 2.jpg
Na deze ontmoeting toog de bisschop, in het gezelschap van de deken, naar de vestiging van het Focolare, de Mariapoli Mariënkroon in Nieuwkuijk, waar de focolaregemeenschap de bisschop allerhartelijkst ontving met koffie en thee, en waar hij vervolgens een rondleiding kreeg over het terrein dat maar liefst 9 ha. telt. De bisschop bezocht de kapel en nam kennis van de renovatie en verbouwing. Ook deze ontmoeting werd van beide kanten zeer op prijs gesteld.
heusden 3.jpg
Vervolgens had de bisschop in de Waalwijkse pastorie een gesprek met de deken over de situatie in het dekenaat. Samen genoten zij de maaltijd, ter voorbereiding op het laatste onderdeel.

In de vroege avond was er in het parochiecentrum een ontmoeting met bestuursdelegaties van de parochies in het dekenaat. Waar ’s ochtends de pastorale situatie aan bod was gekomen, stond deze ontmoeting in het kader van de materiële situatie van de parochies en de parochie-fusies. De bisschop bood een luisterend oor voor de mooie zaken die in de parochies worden gerealiseerd, maar ook voor de moeilijkheden die de bestuurders tegenkomen.
heusden 4.jpg
Al met al kijkt eenieder met waardering en voldoening terug op deze eerste ontmoeting en ziet de toekomstige samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet.
08-06-2016