Nieuws

04 JUN

​Bezoek Mgr. De Korte aan dekenaat Eindhoven

​Op 30 mei was Bisschop De Korte in Eindhoven om kennis te maken met de vier parochies van het dekenaat Eindhoven.

eindhoven 2.jpg

's Middags waren de pastorale teams bijeen en 's avonds de parochiebesturen. Er werd samen gezellig gegeten, waarna het kerkelijk avondgebed werd gebeden in de Joriskerk met de bisschop. In de viering van de eucharistie ging hij in een korte overweging in op de thematiek van de verbondstheologie. Wij behoren tot het Volk van God, die niet God hebben uitgekozen, maar door God zijn uitgekozen. Zo heeft hij zich geopenbaard in Jezus Christus.
eindhoven 3.jpg
 
In de beide samenkomsten van pastorale teams en de besturen werden elkaars hoopvolle punten uitgewisseld alsook de zaken die ons zorgen baren. Daar gezamenlijk over spreken voedt de onderlinge betrokkenheid van de parochies en maakt ook de weg open naar meer samenwerking. In het licht van de wapenspreuk van bisschop de Korte “Confidens in Christo” (in vertrouwen op Christus) mogen wij de concrete weg van opbouw van onze parochiegemeenschappen vreugdevol voortzetten.
eindhoven 1
04-06-2016