Nieuws

01 JUN

Embregt Wever gaat werken voor missie en ontwikkeling

​Per 1 juni 2016 krijgt Embregt Wever er een taak bij. Voor 1 dag in de week zal hij gaan werken ten behoeve van het taakveld missie en ontwikkeling (missiesecretariaat).

Hij was per 1 oktober 2015 al aangesteld voor het ondersteunen van de diaconie in de parochies en de parochiële caritasinstellingen.

In de praktijk van de parochies komen de werkvelden van diaconie en missie/ontwikkeling dicht bij elkaar, alhoewel ze zeker ook te onderscheiden zijn. Embregt Wever zal de landelijke contacten onderhouden en de parochies van dienst zijn.

In veel parochies functioneren M.O.V.-groepen die zich sterk maken voor contacten met Derde Wereldlanden. Embregt zal vooral een stimulerende rol spelen, omdat in de uitvoering de grote landelijk werkende organisaties al actief zijn.

De laatste decennia zijn wij in onze westerse samenlevingen geconfronteerd met toenemende verarming, vergrijzing en eenzaamheid. Diaconie is daarbij van groot belang.
Toch is het Westen nog steeds rijk. Onderlinge solidariteit blijft van eminent belang in onze wereldkerk. Dat is al van oudsher; denk daarbij onder meer aan de collectes die St. Paulus organiseerde voor de, door hongersnood getroffenen en vervolgde christenen in het Heilig Land. Vandaag de dag heerst nog steeds hongersnood in vele delen van de wereld en zijn nog steeds christenen de dupe van onderdrukking en vervolging.

Er zijn jaarlijks diverse collecten (Adventsactie, Vastenactie, Missio in oktober, week voor de Nederlandse missionaris met Pinksteren) die aanleiding geven tot activiteiten, waaraan Embregt ondersteunend en coördinerend kan bijdragen.

Wij wensen hem van harte succes in zijn werk en Gods rijke zegen daarbij.

Dr. C.F.M. van de Hout,
Vicaris-generaal
 
Nadere informatie: Embregt Wever, tel. 073 523 20 35; EWever@bisdomdenbosch.nl
01-06-2016