Nieuws

24 MRT

Vieringen Paastriduüm

​​Pasen is in de katholieke kerk het voornaamste feest van het liturgisch jaar. Met Pasen viert de Kerk de verrijzenis van Jezus Christus. Aan Pasen gaat de veertigdagentijd vooraf, die duurt van aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag. Dan begint het paastriduüm. De week voor Pasen is de Goede Week. Lees verder voor de kerkelijke vieringen in deze periode.

Donderdag 24 maart
Paastriduüm: Witte Donderdag (herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus Christus en Zijn apostelen: de instelling van de eucharistie)
19.30 uur: Eucharistieviering met bisschop Hurkmans in de Sint-Jan
 
Vrijdag 25 maart
Paastriduüm: Goede Vrijdag (herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus).
15.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Bisdomkantoor gesloten


Zaterdag 26 maart

Paastriduüm: Paaszaterdag
22.00 uur: Paaswake in de Sint-Jan met bisschop Hurkmans  

Zondag 27 maart
Paastriduüm: Paaszondag (hoogfeest van de verrijzenis van Jezus Christus uit de doden)
10.15 uur: Pontificale Eucharistie in de Sint-Jan
 
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
Bisdomkantoor gesloten
24-03-2016