Nieuws

24 MRT

25 mei: 2e informatiebijeenkomst Romebedevaart en Nederlandse Dag

Woensdag 2 maart is de eerste succesvolle bijeenkomst geweest over de bisdombedevaart naar Rome van 14 t/m 19 november in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Op woensdag 25 mei organiseren wij een tweede informatieavond om 19.30 uur in het Sint Janscentrum (Papenhulst 4) om diegenen die de eerste avond niet in de gelegenheid waren de bijeenkomst bij te wonen, de kans te geven om kennis te nemen van belangrijke informatie over deze bijzondere bedevaart en de Nederlandse dag in Rome op dinsdag 15 november. Mgr. De Korte heeft aangegeven graag aanwezig te zijn bij deze informatieavond en ook dat hij deel zal nemen aan de bedevaart. Mogelijk worden parochianen hierdoor extra gestimuleerd om met het bisdom en de nieuwe bisschop op bedevaart te gaan naar Rome. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee op bedevaart te gaan naar Rome in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst op woensdag 25 mei. We willen u vragen u aan te melden bij het bisdom ’s-Hertogenbosch via mevr. A. van der Els (avdels@bisdomdenbosch.nl).
Diegenen die reeds bij de informatiebijeenkomst aanwezig waren, zullen de presentatie grotendeels kennen, maar ook u bent uiteraard van harte welkom om alsnog bij de bijeenkomst aanwezig te zijn om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen.

24-03-2016