Nieuws

23 MRT

​125 jaar Rerum novarum

leoXIII.pngDe encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII verscheen 125 jaar geleden in 1891. Met deze encycliek reageerde de paus op de veranderingen in samenleving, politiek en economie: de opkomst van het vrije kapitalisme zorgde voor grote ongelijkheid tussen sociale klassen en voor zeer slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders.
De Paus formuleerde als oplossing voor deze sociale kwestie een middenweg. Eigendom was toegestaan, maar mocht niet exclusief voor een bepaalde groep ter beschikking blijven. Arbeiders mochten zich verenigen in vakbonden om te ijveren voor hun rechten, en de overheid moest die rechten beschermen. Deze encycliek baande de weg voor de bijdrage van de katholieken aan de opbouw van en goede en rechtvaardige samenleving.


Om het verschijnen van deze encycliek te herdenken wordt op 29 april een jubileumbijeenkomst georganiseerd in het Catharijneconvent te Utrecht. Wat is de actualiteit van deze encycliek voor de huidige sociale kwestie? Want ook nu zorgen veranderingen in politiek, samenleving en economie voor onrechtvaardige verdeling van de welvaart in de samenleving en voor onzekere, kwetsbare economische posities. De overheid trekt zich verder terug, de bescherming van werkenden en werkzoekenden neemt af, en privaat vermogen wordt steeds meer geconcentreerd.
Wat heeft het sociale gedachtegoed van de katholieke kerk hierover te zeggen? Over deze vraag is een essaywedstrijd georganiseerd voor studenten. Op de prijswinnende essays zal worden gereageerd door mensen die mede beslissen over het huidige beleid.

Datum: 29 april 2016
Plaats: auditorium Museum Catharijneconvent
Adres: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
Aanmelden graag op: www.socires.nl/rerumnovarum

Deur open 13:00uur

13:30​  Presentatie van het winnende essay​
​14:00 ​Reactie Harry van de Kraats,
directeur van het Algemeen Werkgeversverbond Nederland
14:30​ ​Pauze
14.45​ ​Reactie Patrick Fey,
voorzitter van CNV overheid & publieke diensten
​15:15 ​Reactie Ronald Jeurissen,
hoogleraar business ethics aan Nyenrode Universiteit
​15:45 Plenaire discussie
​16:15 ​Overhandiging prijzen door Mgr. Punt,
bisschop van Haarlem-Amsterdam
 

 

23-03-2016