Nieuws

21 MRT

In memoriam Theodorus Hendrikus Rijkuiter msf

​Op 19 maart 2016 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde pater Theodorus Hendrikus Rijkuiter m.s.f., emeritus-pastor van de Christoffelparochie te Tilburg.

Pater Rijkuiter werd geboren in Schiedam op 12 september 1936 en tot priester van de Congregatie Missionarissen van de Heilige Familie gewijd op 7 februari 1965. Na enige jaren in de missie op Java werd hij per 15 januari 1970 benoemd tot pastor van de parochies H. Familie en Pius X te Tilburg en tot lid van het pastorale team in Broekhoven, welke parochies in 2000 fuseerden tot de Christoffelparochie. Per 30 september 2001 is hem eervol ontslag verleend, waarna hij tot 2011 nog volop assisteerde in Broekhoven. 

Moge hij rusten in vrede!
 
Uitvaart: Witte Donderdag 24 maart 2016 om 11.00 uur in de kerk van O.L. V. Moeder van Goede Raad te Tilburg-Broekhoven waarna begrafenis op de begraafplaats Broekhoven.
21-03-2016