Nieuws

05 MRT

Bisschoppenconferentie dankbaar voor benoeming van Mgr. De Korte

De Nederlandse bisschoppenconferentie reageert met blijdschap op de benoeming van Mgr. Gerard de Korte tot bisschop van Den Bosch.

De bisschoppen zijn dankbaar voor de benoeming van Mgr. De Korte tot bisschop voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Zij feliciteren hun collega van harte met zijn benoeming en kijken uit naar een voortzetting van de huidige goede samenwerking met hem.

‘Wij kennen Mgr. De Korte als een collega die zich met grote toewijding heeft ingezet voor zijn bisdom en daarnaast als referent voor Kerk en Samenleving namens de Bisschoppenconferentie met overtuiging een belangrijke katholieke stem vertolkt in het maatschappelijke debat. Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom ’s-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming’, aldus kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. 

Kardinaal Eijk feliciteert ook Mgr. Hurkmans met de benoeming van zijn opvolger. Mgr. Hurkmans diende vorig jaar om gezondheidsredenen zijn ontslag in bij paus Franciscus. Dit ontslag werd verleend, waarna de procedure voor zijn opvolging in gang werd gezet.
05-03-2016