Nieuws

03 MRT

In Memoriam Antonius Gerardus Petrus Johannes Rabou

​Op 2 maart 2016 is te H. Landstichting overleden de zeereerwaarde heer Antonius Gerardus Petrus Johannes Rabou, emeritus-pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te H. Landstichting.

Emeritus-pastoor Rabou werd geboren op 9 september 1923 te ’s-Hertogenbosch en tot priester gewijd op 11 juni 1949. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te St. Michielsgestel (parochie H. Michael) van 1949-1952, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Hart van Jezus) van 1952-1960, als kapelaan en assistent te Nijmegen (parochie H. Antonius van Padua) van 1960-1975 en tegelijk als rector van de kweekschool te Nijmegen van 1960-1975, als pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te H. Landstichting van 1975-2008 en als deken van het dekenaat Beek-Ubbergen van 1977-1991.

Moge hij rusten in vrede!


*avondwake: dinsdag 8 maart 2016 om 19.00 uur in de Cenakelkerk te H. Landstichting
*uitvaart: woensdag 9 maart 2016 om 11.00 uur vanuit dezelfde parochiekerk

 

03-03-2016