Nieuws

27 FEB

2 maart informatie-bijeenkomst Rome-bedevaart 2016

​Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit Nederland plaats. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch sluit aan bij de Nederlandse Bedevaart van 14 t/m 19 november 2016 om gehoor te geven aan de oproep van Paus Franciscus.  Op woensdag 2 maart om 19.30 uur is er een eerste informatiebijeenkomst in het Sint-Janscentrum om u te informeren over de bedevaart en de promotie ervan.

Aanleiding
Paus Franciscus gaf op 8 december 2015 officieel het startsein voor het door hemzelf ingestelde Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid. Dat deed hij door de rituele opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Deze porta sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 november 2016, de dag dat dit jubeljaar plechtig zal worden afgesloten.

De Bisschop van Rome nodigt in zijn bul Misericordiae vultus alle gelovigen uit om tijdens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren:
“De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in ieder andere plaats te bereiken zal ieder naar eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.”

Nederlandse Dag

Naast het bisdom van ’s-Hertogenbosch zullen ook andere bisdommen, parochies uit het hele land en vele katholieke organisaties in het heilig jaar op pelgrimage gaan naar de Eeuwige Stad met de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Daarom organiseren zij een bedevaart naar Rome in het najaar van 2016. Heel bijzonder is het dat er op 15 november in Rome een ‘Nederlandse dag’ zal zijn. Deze vindt plaats precies vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar. De dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten. Na de gezamenlijke lunch worden er diverse programma’s aangeboden, waarbij elk programma is aangepast aan de wensen van de verschillende groepen. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Iedereen mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke ervaring te worden. We hopen dat we met velen van ons bisdom (en ook de andere Nederlandse bisdommen) aanwezig zijn op de ‘Nederlandse dag’.

Tijdens de bedevaart van maandag 14 t/m zaterdag 19 november ontmoet u Paus Franciscus bij de algemene audiëntie, maakt u een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere basilieken en de highlights van Rome. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van het bisdom Rome met daarin de zetel van de bisschop van Rome, de Paus. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen of even te ontspannen op een terrasje.

Programma onder voorbehoud

Om u over de bedevaart (bijv. het inhoudelijk programma en de praktische zaken) te informeren wordt er een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze avond zal plaatsvinden op woensdag 2 maart om 19.30 uur in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4) te ’s-Hertogenbosch. Wilt u zich hiervoor aanmelden bij mevr. A. van der Els (avdels@bisdomdenbosch.nl). U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

27-02-2016