Nieuws

26 FEB

In Memoriam dr. Johannes Wilhelmus Maria Peijnenburg

​Op 26 februari 2016 is in Tilburg overleden de hoogeerwaarde heer dr. Johannes Wilhelmus Maria Peijnenburg, oud-archivaris van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Rector Peijnenburg, zoals hij meestal werd genoemd, werd geboren te Eindhoven op 18 augustus 1936 en tot priester gewijd op 11 juni 1960.
Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Bladel (parochie St. Petrus’ Banden) van 1960-1961, als conrector van het ziekenhuis te Oisterwijk tegelijkertijd met zijn studie geschiedenis aan de R.K. Leergangen te Tilburg van 1961-1964, als assistent te Nijmegen (parochie O.L. Vrouw van Lourdes) van 1964-1970, tegelijkertijd met zijn studie theologie aan de Katholieke Universiteit Nij-megen, welke in 1976 werd afgesloten met een doctoraat, als conrector van het Canisiusziekenhuis te Nijmegen van 1965-1970. Van 1970-2004  was hij archivaris van het bisdom en van 1972-2015 rec-tor van bejaardencentrum Zuiderschans te ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2011 was hij tevens rector van Huize Elisabeth te Vught. Van 1994-2004 was hij bovendien kanselier van het bisdom.

Op 30 april 1992 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op 10 september 2004 werd hij benoemd erekanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom.

Moge hij rusten in vrede!

N.B.: uitvaart vrijdag 4 maart, 10.30 uur in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te 's-Hertogenbosch, waarna bijzetting in de crypte van de kerkhofkapel te 's-Hertogenbosch-Orthen.

 

26-02-2016