Nieuws

12 FEB

​In Memoriam Henricus Balthasar Josephus Leemans

Op 10 februari 2016 is in Rosmalen overleden de zeereerwaarde heer Henricus Balthasar Josephus Leemans, emeritus-pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Mariahout.

De zeereerwaarde heer Leemans werd geboren te Lith op 13 mei 1927 en tot priester gewijd op 30 mei 1953. Hij was achtereenvolgens werkzaam als assistent te Malden (parochie H. Antonius Abt) van 1953-1954, als kapelaan te Beuningen (parochie H. Cornelius) van 1954-1957, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Anna) van 1957-1961, als rector van Mariaoord te Rosmalen van 1961-1970, als deken van het dekenaat Rosmalen van 1968-1970 en vanaf 1970 als pastoor te Mariahout (parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes) uit welke functie hem op 15 september 1996 eervol ontslag werd verleend.

Op 6 juni 1993 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: 17 februari 2016 om 10.30 uur vanuit de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Mariahout

 

12-02-2016