Nieuws

04 FEB

Beelden onmisbaar voor de catechese

Gelovige mensen hebben kunst nodig, in de kerk, thuis, in hun boeken, altijd wanneer ze trachten hun geloof ter sprake te brengen. Dus ook in de catechese is kunst nodig. Over het gebruik van beeldmateriaal in de catechese gaat de cursus die vanaf 18 februari wordt aangeboden.

beelden.jpgBeeldende kunst verschaft op een niet te vervangen wijze toegang tot de (religieuze) werkelijkheid. Dat komt door de concreetheid van het beeld en omdat het beeld veel lagen van de menselijke persoon (verstand, emotie, intuïtie enz.) aanspreekt. Beelden zijn dan ook van bijzondere waarde  – mits goed gekozen en ingebracht – in het catecheseproces. Ze helpen om religieuze taal eigen te maken, om kennis beter over te dragen, om geloofscommunicatie op gang te brengen en ze kunnen uitnodigen tot stellingname en getuigenis.
 
In de korte cursus ‘Gebruik van beeldmateriaal in de catechese’ staan we stil bij de geschiedenis van de christelijke beeldkunst en motieven om met beelden te werken in de catechese; geven we concrete voorbeelden hoe beelden gebruikt kunnen worden en reiken we tips aan bij het maken van keuzes met het oog op het catechesetraject, want er is immers een groot aanbod aan beeldmateriaal.

Vijf bijeenkomsten: 18 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 7 april,
                                    telkens van 19.30 tot 21.30 uur in ’s-Hertogenbosch.
Meer info op de website van het bisdom.

Aanmelden graag vóór 15 februari a.s..
E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl 
T: 073 523 20 20.
Van cursisten wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 35,- p.p. voor de gehele cursus.

04-02-2016