Nieuws

21 DEC

Kerst in de kathedraal 2015

​Kerstvieringen
U allen bent van harte uitgenodigd om samen de geboorte te gedenken van Jezus Christus.
Ter voorbereiding op Kerstmis kunnen we in onze gedachten teruggaan naar de tijd dat Maria en Jozef op reis moesten gaan vanwege de volkstelling en geen onderdak konden vinden. Ze begaven zich uiteindelijk naar een stal waar Maria haar Kind ter wereld bracht. De herders, die hun kudde bewaakten in het open veld, vernamen van een engel dat de Verlosser, geboren was. Zij spoedden zich naar de stal van Betlehem om daar Jezus, Gods Zoon, te aanbidden.
In de kathedraal zijn verschillende vieringen om deze gebeurtenis te vieren en Jezus Christus, het Kind in de kribbe, hulde te brengen:

 
24 december
- Kerstnacht
17.30 uur Gebedsviering voor families met kinderen
21.00 uur Eucharistieviering
24.00 uur Pontificale Eucharistieviering met bisschop A. Hurkmans​

Vrijdag 25 december
- Eerste Kerstdag
08.00 uur Herdertjesviering
10.00 uur Pontificale Eucharistieviering met bisschop A. Hurkmans
11.45 uur Eucharistieviering
​Zaterdag 26 december
- Tweede Kerstdag 
11.00 uur Eucharistieviering
​Zondag 27 december
- Feest van de H. Familie
​​11.00 uur Eucharistieviering
​Vrijdag 1 januari
- Nieuwjaar (Maria Moeder Gods)
11.00 uur Eucharistieviering

 

kerstal 2015.jpgKerststal in de Sint Jan
De kerststal van de Sint-Jan is dit jaar geopend van dinsdag 8 december 2015 tot en met zondag 31 januari 2016:
Maandag-zaterdag: 10.00-16.30 uur
Zondag: 13.00-16.30 uur
Op 24 december is de kerststal na de vieringen van 17.30 en 21.00 uur nog een half uur geopend.
Eerste kerstdag is de kerststal open na afloop van de viering van 11.45 uur (ca 13.30 uur) en op tweede kerstdag na afloop van de viering van 11.00 uur. 


Kerststallenroute
Naast de lange traditie van kerstalbouw in de kathedraal wordt er voor de vijfde keer in december de kerststallenroute in het centrum van ‘s-Hertogenbosch gehouden. Opnieuw zijn er opvallende kerststallen en groepen te zien. De stallen zijn te zien in etalages en achter particuliere vensters, zo ook achter de vensters van het bisschoppelijk paleis waar kerstgroepen van de zusters Dominicanessen van Neerbosch staan opgesteld. De stallenroute moet het Bossche centrum een extra dimensie geven. Belangstellenden kunnen zowel op eigen houtje als met een gids van de Stichting Kring Vrienden de route lopen. De kerststallenroute, die dit jaar wordt gehouden van vrijdag 11 december 2015 tot en met volgend jaar, zondag 3 januari, telt meer dan honderd stallen en groepen, van zeer klein tot behoorlijk groot. De stallen en groepen staan opgesteld in winkels en etalages in de Verwerstraat, Fonteinplein, Krullartstraat, Kerkstraat, Parade, Torenstraat en Hinthamerstraat.

Intocht en viering van de drie koningen
Op zondag 3 januari 2016 vindt de jaarlijkse intocht en viering van de drie Koningenin ’s-Hertogenbosch weer plaats. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd, met name voor kinderen van 3 tot 8 jaar en natuurlijk hun ouders. Drie Koningen vormt het sluitstuk op de feesten in de maand December (na Sinterklaas en Kerst), maar markeert feitelijk het begin van een nieuw jaar. Vanaf 15.00 uur komen de eerste bezoekers van de intocht naar de Bossche Markt waar schapen met herders, paarden met ruiters en heel veel andere mensen in traditionele klederdracht te zien zijn. Vlak voor zonsondergang, rond 16.45 uur, komen de 3 Koningen en de Moor naar buiten, groeten het publiek en stijgen op hun kamelen. Een lange stoet zet zich in beweging naar het Stadhuis, waar de Moor aan de Burgemeester de weg naar de kribbe in de Boschstad vraagt. De Burgemeester biedt aan de stoet voor te gaan en de Koningen naar de Sint-Jan te begeleiden. In de Sint-Jan worden de Koningen en hun gevolg ontvangen door de ceremoniemeester. De ceremoniemeester zorgt dat de kinderen een plaats krijgen in de nabijheid van de Koningen en betrekt hen bij de viering. De Koningen vertellen het verhaal van de ster aan de hemel en hoe deze hen naar het Bossche Bethelehem bracht. Samen met de hulpbisschop wordt er stilgestaan bij het Jezuskind in de kribbe en de koningen die Hem komen bezoeken. Met muziek en zang, en het beroemde “Piep zei de muis in het voorhuis” wordt de viering afgesloten. De Koningen bezoeken de kribbe van de landelijk bekende Kerststal en nemen de kinderen daarbij mee. De viering wordt daarmee afgesloten. Buiten -op het Winterparadijs op de Parade- wacht de kinderen warme chocolademelk!
21-12-2015