Nieuws

16 DEC

Opbrengst collecte voor vluchtelingen naar Focolare en Caritas Syrië

De ​collecte die op zondag 20 september 2015, aan het begin van de Vredesweek, is gehouden, heeft in totaal € 75.000,- opgebracht. De Bisschoppenconferentie had tot deze collecte opgeroepen met de bedoeling vluchtelingen zowel in het land van herkomst als in Nederland te steunen. Ook de bestemming is bekend en het geld gaat deels naar Caritas Syrië en deels naar Focolare.

Wat betreft hulp aan vluchtelingen in het land van herkomst heeft de Bisschoppenconferentie ervoor gekozen € 37.500,- via Caritas Syrië ter beschikking te stellen aan de bisschop van Aleppo voor voedselhulp aan families in deze belaagde stad.

De andere helft van de opbrengst van de kerkcollecte is overgemaakt naar de Focolarebeweging in Nederland die meer dan 100 minderjarige vluchtelingen uit Syrië en Eritrea crisisnoodopvang bij de abdij Mariënkroon heeft geboden. Focolare beziet of zij opnieuw opvang van vluchtelingen op haar terrein kan regelen, waarbij zij de opbrengst van de collecte wil gebruiken om verschillende projecten op te starten voor integratie van vluchtelingen in onze maatschappij. Projecten die bovendien de eenheid en dialoog bevorderen tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen en religies.
16-12-2015