Nieuws

15 DEC

Nederlandse dag in Rome

​Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit Nederland plaats. Deze bijzondere ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Paus Franciscus gaf op 8 december 2015 officieel het startsein voor het door hemzelf ingestelde Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid. Dat deed hij door de rituele opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Deze porta sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 november 2016, de dag dat dit jubeljaar plechtig zal worden afgesloten.


De Bisschop van Rome nodigt in zijn bul Misericordiae vultus alle gelovigen uit om tijdens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren:
“De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in ieder andere plaats te bereiken zal ieder naar eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.”

Vele katholieke organisaties, parochies en bisdommen geven gehoor aan de oproep van Franciscus. Daarom organiseren zij een bedevaart naar Rome in het najaar van 2016. Op dinsdag 15 november, vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, komen zij allen samen voor de ‘Nederlandse Dag in Rome’.

sint pieter.gifDe dag begint met een gezamenlijke viering van de Eucharistie in de Sint-Pieter, waarin Nederlandse bisschoppen zullen voorgaan en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten.
Na de gezamenlijke lunch worden er diverse programma’s aangeboden, waarbij elk programma is aangepast aan de wensen van de verschillende groepen.
De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Iedereen mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke ervaring te worden.

 

15-12-2015