Nieuws

15 DEC

Kersttoespraak Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans

kerst derde plaatje.png​Kersttoespraak Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans
bij het Van Lanschot kerstconcert in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch op 14 december 2015

 
Iemand vertelde mij over mensen uit Joegoslavië die in Nederland zijn komen wonen. Zij gaven het volgende getuigenis: Wij weten ons goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Men heeft ons veel geleerd over vrijheid. Over allerlei rechten en plichten. De integratie ging zelfs zo ver dat wij met de meeste van onze nieuwe landgenoten ons geloof hadden losgelaten. Het lijkt makkelijk het geloof los te laten. Totdat wij het thuis zijn in de liefde van God gingen missen. We gingen ook beseffen dat God de diepste bron is van vrijheid. Dat Hij het is die ons de kracht geeft ons in te zetten voor elkaar. Nu hebben wij het geloof veel sterker terug gekregen. Wij zijn God en zovele mensen om ons heen dankbaar voor alles wat we hebben mogen ontvangen.


Met dit getuigenis groet ik u allen hartelijk. In het bijzonder de heer Karl Guha, voorzitter van de raad van bestuur van Van Lanschot Bankiers, de commissaris van de Koning de heer Van de Donk, plebaan Van Rossem van deze kathedraal en burgemeester Rombouts van deze stad. In hen begroet ik u, allen, met waardering voor de plaats die u inneemt in onze samenleving.

 
U en ik, wij horen allen, dat durf ik wel te zeggen, tot de grote groep van mensen die veel voor anderen over hebben. Deze waarde is menselijk, maar zij is door het christendom verdiept en ingeplant in onze cultuur. De apostel Paulus vat het in zijn brief aan de Romeinen kort samen: ‘niemand leeft voor zichzelf, alleen.’ Leven voor de ander is deugdzaam leven. Een deugdzame levenshouding blijft echter niet vanzelf voortbestaan. We zien andere mensen, groepen van mensen. Fanatieke groeperingen, die zich laten leiden door eenvoudige, radicale standpunten. Er zijn mensen die zich richten op genot, verstrikt raken in verslavingen. Tenslotte zie ik de groep van mensen die groeien in onverschilligheid. Zij dreigen af te haken, zich terug te trekken.
 
Nu is het in onze samenleving nog zo dat deze minder sociale groepen geholpen worden door de grote groep van mensen die door hun deugdzame levenshouding steeds het algemeen belang in het vizier hebben. Door hun deugdzame levenswijze corrigeren zij die groepen.
 
De christelijke grondtrekken in onze cultuur, ik zei het al, blijven niet vanzelf voortbestaan. Is het niet nodig dat wij ons meer laten voeden door de Kerk? Paus Franciscus draagt de christelijke waarden vanuit een diep geestelijk leven eigentijds naar buiten. Wanneer wij de liefde van God kennen, zijn barmhartigheid hebben ervaren gaan wij als vanzelf leven uit dankbaarheid. Die dankbaarheid zal ons sieren met de talrijke deugden. Die zijn zo belangrijk omdat zij zorgen voor het duurzaam bij elkaar houden van alle groeperingen in de samenleving. En zij zorgen eveneens voor duurzame relaties in het huwelijk; in het gezin; in de bedrijven; in de politiek en in de dorpen en steden waar wij wonen.
 
Kijkend naar het kind in de kribbe, dat gekomen is om zijn leven te geven voor de mensen, spreek ik als scheidend bisschop van het bisdom van ’s-Hertogen-bosch de wens uit dat u en ik, dat wij, ook in deze moeilijke tijd, veel voor de ander blijven overhebben. Opdat niemand blijvend ten prooi valt aan fanatisme, aan verslavend genot of aan onverschilligheid. Dat wij daarentegen mensen zullen zijn die op basis van dankbaarheid met vreugde, in liefde, zich volhardend inzetten voor de ander. Daartoe daagt het Kind in de kribbe ons uit. U allen wens ik een zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar.


Dank voor uw aandacht.

Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans
bisschop van 's-Hertogenbosch
15-12-2015