Nieuws

15 DEC

​Heilige Deur in Sint-Janskathedraal geopend

Op zondagochtend 13 december heeft Mgr. R. Mutsaerts de Heilige Deur van de Sint Jan voor het Jaar van Barmhartigheid geopend. De viering begon om 10.00 uur buiten voor het noorderportaal van de kathedraal, waar de gelovigen zich hadden verzameld. Na het luisteren naar het evangelie over de vreugde om de barmhartigheid werd er voorgelezen uit de pauselijk bul Misercordiae Vultus.

heilige deur 3.jpg
Nadat de hulpbisschop de volgende woorden sprak: “Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen willen wij de Heer gaan danken.” opende hij de grote deuren van het Noorderportaal. “Dit is de poort van de Heer; Laten wij erdoor binnengaan om barmhartigheid en vergeving te verkrijgen.” Terwijl de hulpbisschop met het evangelieboek omhoog geheven op de drempel van de Heilige Deur stond, zong het koor tezamen met allen uit psalm 118:
 heilige deur 1.jpg
“Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven ’s Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan”
 
Vervolgens trokken allen door de Heilige Deur in processie naar het altaar waar het water werd gezegend ter gedachtenis aan het doopsel.
 heilige deur 4.jpg
 
Aan het einde van de viering werd de Kerststal geopend en ingezegend. Het thema van de kerststal is dit jaar geworden: Christus, de geboorte van Gods barmhartigheid op aarde. Geert Hüsstege heeft dit in een bijzonder jasje gegoten waarbij de kerstbeelden precies worden opgesteld zoals de taferelen van de oosterse kerst-icoon. Ook de prachtige dieren van de Sint Jan krijgen allemaal een plek met hun verwijzing naar de diversiteit en schoonheid van de schepping. Hüsstege werkte het voorbije halve jaar aan een groot kerstdrieluik als geschenk voor de kerststal. Deze triptiek van 3.50 bij 1.50 meter dat het verhaal van de geboorte van Christus vertelt. Met een ster en steen uit Bethlehem wordt er een reconstructie van de geboortekapel in Bethlehem gemaakt. De bezoekers leggen een weg af door de Bijbelse geschiedenis en worden mee op reis genomen naar de stal. Het eerste thema vormt het bezoek van drie engelen aan Abraham en Sara. Met nog twee andere oud-testamentische thema’s verwijst het eerste gedeelte van de kerststal naar Gods beloftes van Zijn komst in onze wereld. Bij het binnentreden van het Nieuwe Testament gaan de bezoekers door een symbolische “heilige” deur met boven in de timpaan de Goede Herder.


Op zaterdagmiddag 19 december van 16.00-18.00 uur wordt er in de kathedraal een Middag van Barmhartigheid gehouden ter voorbereiding op het kerstfeest.
Hierleest u meer over deze Middag van Barmhartigheid.

15-12-2015