Nieuws

07 DEC

In Memoriam diaken Jacques van Montfort

​Op 5 december 2015 is na een kort en ernstig ziekbed te Nijmegen overleden de eerwaarde heer Jacques van Montfort, diaken van de parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek.

Diaken Van Montfort werd geboren op 1 september 1960 en tot diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 9 november 2013 waarna hij per 1 december 2013 door Mgr. A. Hurkmans is benoemd tot diaken van de parochie H.H. Cosmas en Danianus te Groesbeek.

Moge hij rusten in vrede!

07-12-2015