Nieuws

04 DEC

In Memoriam Aloysius Johannes Jacobus Botden

​Op 2 december 2015 is te Deurne overleden de zeereerwaarde heer Aloysius Johannes Jacobus Botden, emeritus-pastoor van de parochie H. Matthias te Oploo.

De zeereerwaarde heer Botden werd geboren in Ravenstein op 24 juni 1926 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 3 juni 1950. Hij was werkzaam als kapelaan te Dinther (parochie H. Servatius) van 1950-1953, als kapelaan te Deurne (parochie H. Jozef) van 1953-1959, als kapelaan te ’s-Hertogenbosch (parochie Allerheiligst Sacrament) van 1959-1968 en als rector van het St. Jozefziekenhuis te Veghel van 1968 tot 1972. Per 15 november 1972 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie Heilige Matthias te Oploo uit welke functie hem op 1 januari 1995 eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!

 

04-12-2015