Nieuws

30 NOV

Netwerkbijeenkomst 2016

Na de geslaagde en druk bezochte bijeenkomsten van de afgelopen jaren, organiseert het bisdom komend jaar voor de zesde keer een netwerkbijeenkomst en wel op dinsdag 15 maart 2016, van 17.45 tot 22.00 uur in bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt.

netwerk algemeen.pngVoor pastoraal werkenden, bestuurders en vrijwilligers in de parochies van ons bisdom biedt de netwerkbijeenkomst een mogelijkheid om ideeën op te doen over zaken, waarvan zij altijd al hadden willen weten “hoe anderen dat nou aanpakken”. Het is een platform om contacten te leggen voor onderlinge uitwisseling over ontwikkelingen in en de mogelijkheden van de nieuwe parochies op diverse terreinen, zowel bestuurlijk als pastoraal.

 

De netwerkbijeenkomst heeft deze keer als motto “Over grenzen kijken”, niet alleen grenzen van oude naar nieuwe parochie, maar ook over grenzen van tijd, richting toekomst. Op het programma staat onder meer een inleiding en twee rondes van een tiental workshops.

De uitnodiging met het uitgebreide programma en informatie over de workshops volgt aan het begin van het nieuwe jaar, maar nu al bent u van harte uitgenodigd om de datum in uw agenda te noteren en ook anderen geïnteresseerden te informeren!

30-11-2015