Nieuws

27 NOV

Op zoek naar de toekomst van de KJD

KJD.jpgAfgelopen week vergaderde het Officium Iuventutis (beleidsorgaan jongerenpastoraat van de bisschoppenconferentie) op het kantoor van Jong Katholiek te Utrecht. Een van de agendapunten was het bespreken van de toekomst van de Katholieke Jongerendag (KJD). Onder andere vanwege teruglopende bezoekersaantallen, het ontbreken aan draagvlak en financiële redenen, is het niet mogelijk op dezelfde manier door te gaan met het organiseren van de KJD. Daar willen de leden van het Officium het echter niet bij laten. Op korte termijn krijgt iemand vanuit het Officium Iuventutis opdracht om verschillende nieuwe opties te onderzoeken.

Hartverwarmend was het initiatief van Lars Gerfen en Bob Wegkamp afgelopen zomer. Zij riepen door middel van een video op social media anderen op van zich te laten horen en zich uit te spreken vóór de KJD. Het was mooi om te zien dat velen aan deze oproep gehoor gaven! Want één ding is zeker: een evenement als de KJD kan alleen blijven bestaan als iedereen helpt.
De leden van het Officium Iuventutis zijn het erover eens dat het ontzettend jammer zou zijn als er geen jaarlijkse bijeenkomst meer is, waar katholieke jongeren vanuit het hele land elkaar kunnen ontmoeten en het geloof samen vieren. Er zijn verschillende ideeën, wensen en voorkeuren voor een landelijke jongerenbijeenkomst. Dit vraagt om een aanbod, dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de vraag die er ligt bij de jongeren in Nederland.
 
Er zijn tijdens de vergadering enkele opties voorgesteld, die al dan niet als vervolg op de KJD zouden kunnen dienen. Er is besloten om op korte termijn iemand opdracht te geven tot het onderzoeken van deze verschillende opties op haalbaarheid. Aan de hand van de resultaten die dit zal opleveren, wordt een besluit genomen omtrent de toekomst van de KJD.
 
Astrid Bakker, coördinator Jeugd en jongeren, zegt hierover: “We vinden het van wezenlijk belang om aan te sluiten bij de wensen en ideeën voor jongeren. En zo te zoeken naar haalbare mogelijkheden. Ik nodig jongeren van harte uit om ideeën en opmerkingen te mailen naar jongeren@bisdomdenbosch.nlof aan mij te vertellen tijdens een van onze bijeenkomsten, zodat ik deze door kan geven en het mee kan worden genomen in het traject.”
 
Gebed voor dit traject dat wordt ingegaan, wordt zeer gewaardeerd. Dat het mag leiden tot een hoopvol resultaat: een inspirerende bijeenkomst waar jong katholiek Nederland elkaar ontmoet, waar het geloof wordt gevierd en waar iedereen zich welkom weet.
27-11-2015