Nieuws

06 NOV

Vijf diakens voor het bisdom van 's-Hertogenbosch

diakenwijding 2015.jpgOp zaterdag 7 november 2015 om 10.30 uur vindt in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch de diakenwijding plaats. Tijdens de pontificale viering van de Eucharistie op het hoogfeest van de heilige Willibrord zal Mgr. Hurkmans door handoplegging en gebed vijf kandidaten wijden tot diaken.

De vijf wijdelingen zijn:
• Hans Beks, die stage gelopen heeft in Sint-Oedenrode bij deken Blom;
• Gideon van Meeteren, die actief is in Tilburg bij deken Miltenburg;
• Henri Vermeulen, die tot nu toe werkzaam was als pastoraal werker in Eindhoven bij Pastoor Goris;
• Rien van der Zanden, die stage liep in Veghel bij pastoor Smulders;
• Pieter Zimmermann, die actief is in het Land van Maas en Waal bij pastoor Massaer.

Hans, Henri en Rien worden permanent diaken, Gideon en Pieter hopen op zaterdag 21 mei 2016 de priesterwijding te ontvangen.
Van harte nodigen wij u dan ook uit tot de diakenwijding en de feestelijke eucharistieviering op 7 november 2015.

Diakens die de wijdelingen wensen te verwelkomen in het ambt, worden verzocht albe en witte stola mee te brengen en plaats te nemen in de voor hen gereserveerde vakken.
Aansluitend aan de viering vindt in het Sint-Janscentrum een receptie plaats, om u in de gelegenheid te stellen de wijdelingen te feliciteren.

06-11-2015