Nieuws

02 NOV

9 – 13 november 2015: Landelijke week van het katholiek onderwijs

​De week van het katholiek onderwijs biedt kans om contacten tussen de parochie en het (basis)onderwijs op te zetten, uit te bouwen en te verstevigen. Het thema van deze week is: Kiezen voor elkaar. Feest van Sint Maarten.

Wat kunnen parochies in deze week doen?

  • Kennismakingslunch organiseren, hiervoor directie en of leerkrachten van de basisschool uitnodigen.
  • Rondleiding geven in de kerk.
  • Afspraken maken voor gastlessen op de school (bijv. over Kerstmis).
  • Aanbieden van catechetsch aanbod bij een 'kijkje in de kerststal' in de kerk.                                                              
onderwijs 2.jpg
Midden in deze week van het katholiek onderwijs op 11 november is het Sint Maarten, feest van de soldaat die de helft van zijn mantel afstond aan een bedelaar.
Waarom slechts de helft? Omdat de helft van de mantel eigendom was van het Romeinse rijk (dus van de keizer), kon hij slechts zijn eigen helft weggeven.
Het verhaal van Sint Martinus heeft vele sporen achtergelaten in onze cultuur.
Enkele wetenswaardigheden: Zelfs een Nederlandse voetbalclub, FC Utrecht, heeft een shirt dat naar Sint Maarten verwijst. Het voetbalshirt is half rood, half wit, dwarsgestreept. Dit komt omdat Sint Maarten beschermheilige van de stad Utrecht is. Het wapen van die stad (een rood-wit schild) verwijst naar de rode kleur van de mantel en de witte kleur van de soldatenrok van Martinus, die tevoorschijn kwam toen hij de helft van zijn mantel had afgestaan aan een bedelaar .
Nog een wetenswaardigheid: de woorden kapel en kapelaan.
Die woorden komen van de mantel van Martinus. In het Latijn is mantel cappa. Zijn mantel werd een reliek/relikwie, dat in het drukbezochte Tours in een gebedshuis werd bewaard. Dit gebedshuis kreeg de naam van het voornaamste voorwerp, namelijk de mantel = cappa, en werd daarom: capella = kapel genoemd. Sinds 1201-1250 wordt dit woord in het Nederlands gebruikt vanuit het middeleeuwse Latijn. De bewaker van dit gebedshuis werd de cappelanus  genoemd (de capelaen, de kapelaan, later in de betekenis van de hulppastoor). Ook sinds 1201-1250 in gebruik in het Nederlands vanuit het middeleeuwse Latijn.
 
Ook buiten deze speciale week met aandacht voor het katholiek onderwijs kunt u als parochie de contacten met de basisschool opnemen in de jaarplanning van de parochie. Als u hierover eens van gedachten wilt wisselen kunt u contact opnemen met de bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs, mevrouw Jeanne Ketelaars. 
02-11-2015