Nieuws

27 AUG

Medewerkers gezocht!

Het is een primaire taak van de Kerk om mensen te roepen, te vormen en te begeleiden om het dienstwerk van Jezus verder te zetten; om leerlingen tot medewerkers en getuigen van Hem te maken.

Werving - Flyer Doe je mee - handen op elkaar.jpg
Het diocesaan vormingscentrum (DVC) neemt die taak ter harte en biedt daartoe het vierjarig vormingstraject ‘Groeien in geloof, geloven in groei’ aan. Een waardevol traject voor gelovigen en zeker voor de parochiële vrijwilligers die in de kleinere keuzekerk die we intussen zijn geworden op een geloofwaardige manier van Jezus Christus willen blijven getuigen. Samen met de pastorale teams zetten zij zich in om vandaag levende geloofsgemeenschappen te vormen en willen ze beantwoorden aan de hoge eisen die mensen stellen aan de dienstverlening van de Kerk.


Een bezinning op het vrijwilliger zijn binnen de Kerk, in de parochie is dan ook van grote waarde. Dat geldt voor gelovigen die zich als vrijwilliger in hun parochie willen gaan inzetten, maar zeker ook voor de vele vrijwilligers die soms niet anders meer weten dan dat zij vrijwilliger zijn. Bij alles wat we doen moet Jezus Christus altijd bron en maatstaf zijn.

De module ‘vrijwilliger in de Kerk’- onderdeel van het diocesaan vormingstraject – biedt zo’n moment van bezinning. Vijf bijeenkomsten om na te denken over het verlangen en de motivatie van waaruit je je inzet als vrijwilliger, om stil te staan bij de zending die iedere lekengelovige heeft, het belang te ontdekken van geloofsgesprekken en handreikingen daartoe te krijgen, en te zoeken hoe we in de parochie zo goed mogelijk met elkaar kunnen communiceren om adequaat en met blijdschap het dienstwerk van Jezus voort te zetten. Daarom: gelovigen gezocht die tijd willen nemen voor bezinning op hun vrijwilligers werk in de Kerk.

Cursusdata: maandag 14 en 28 september, 12 en 19 oktober, 9 november,
telkens van 19.30 tot 21.30 uur in ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden: vóór 10 september bij secretariaat DVC, mevrouw Anja van der Els.
T: 073 523 2020 of E:
vormingscentrum@bisdomdenbosch.

27-08-2015