Nieuws

04 AUG

Overlijden Joop Paagman

Op dinsdag 4 augustus ontvingen we het bericht dat dhr. Joop Paagman uit Oisterwijk is overleden. De heer Paagman werd econoom in de periode dat mgr. Ter Schure bisschop was van ‘s-Hertogenbosch en hij bleef dat tot in het begin van de periode van mgr. Hurkmans. Het bericht kwam onverwacht. Hij had een kort ziekbed. Hij had ook zitting in een aantal kerkelijke instellingen, ook in de periode nadat hij als econoom was gestopt. We zijn God dankbaar voor deze markante en aanwezige man en danken hem voor de inzet die hij voor het bisdom en voor de parochies heeft getoond en voor hetgeen hij tot stand heeft gebracht. We wensen de familie sterkte met het verlies van hun echtgenoot, vader en opa.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 8 augustus 2015 om 13.30 uur in de parochiekerk H. Joannnes aan de Lind 52 te Oisterwijk.

04-08-2015